Allt fler äldre väljer att bo kvar hemma längre och har därför ett behov av digitala och mobila
trygghetslösningar som underlättar vardagen. Som marknadsledande inom mobiltjänster för
seniorer erbjuder Doro ett produktsortiment som stärker och ökar målgruppens
självständighet. Tillsammans skapar nu Doro och Doro Care mobila trygghetslösningar som
uppmuntrar seniorer att fortsätta ha en trygg och aktivare livsstil.

Enligt studien "Europas demografiska framtid" från Berlin-Institute kommer det snart att finnas fler 65-
åringar än 20-åringar i Europa. År 2050 förväntas medianåldern hos Europas befolkning vara 48 år, i
jämförelse med 38 år 2005. Den åldrande befolkningen innebär nya utmaningar både för individ och
samhälle.

- Den förändrade åldersstrukturen i samhället ökar behovet av fler och nya trygghets- och
omsorgslösningar. Doros omfattande erfarenhet och kunskap om seniorers behov och
utmaningar innebär att vi kan utveckla produkter som möjliggör för seniorer att bo kvar
hemma längre med möjlighet till större rörlighet och frihet men samtidigt med bibehållen
trygghet, säger Robert Puskaric, VD på Doro Group.

Det gemensamt utvecklade sortimentet innehåller en rad produkter med specifikt anpassade och
framtagna trygghetsfunktioner. Produkterna kan kopplas direkt till en larmcentral för bibehållen
trygghet även utanför för hemmet. Funktioner som säkerhetstimer, "Är du OK?"-meddelande och
spårning bidrar till seniorers möjlighet till en aktivare livsstil. Flera av Doros mobiltelefoner är
dessutom kompatibla med larmknappen Doro 3500. De speciellt framtagna trygghetsfunktionerna
finns i flera av Doros produkter:

• Doro Secure® 628: En praktisk vikbar mobiltelefon med kamera, stor tydlig text, separerade
knappar och extra högt ljud.

• Doro Secure® 580IP: En lättanvänd, robust och vattenavvisande (IP54-
klassifierad) mobiltelefon med fyra snabbvalsknappar för uppringning med endast en
knapptryckning, SMS-mottagning, extra högt ljud och HAC.

• Doro Alarm Application (DAA): En mobilapplikation som gör Doros smartphones,
exempelvis Doro Liberto® 825 och Doro 8030, kompatibla med larmcentraler.

• Doro Secure® 480: En trygghetsklocka som även fungerar som en mobiltelefon med
sofistikerade spårnings- och kommunikationsfunktioner för att öka användarens säkerhet. Om
användaren är i nöd eller behöver hjälp kan han eller hon sätta igång ett larm. Klockan är ett
stöd för seniorer som vill fortsätta vara aktiva eller som lider av demenssjukdomar.

Det nya sortimentet av mobila trygghetslösningar stärker målgruppens möjlighet till rörlighet, till
exempel att gå till affären eller besöka en vän. Ett traditionellt trygghetslarm är begränsat till att
fungera i det egna hemmet. Med ett mobilt trygghetslarm är det möjligt att leva ett mer aktivt och
självständigt liv.

- Att röra på sig och motionera för att må bra är viktigt även för äldre. Det är påvisat att en
halvtimmas daglig fysisk aktivitet har stor effekt på välbefinnandet, både fysiskt och psykiskt.
Vår vision är att stärka seniorers val att leva ett aktivare men samtidigt tryggt liv med hjälp av
våra lösningar och produkter. Det är en del av vårt Doro DNA, säger Johnny Davou, Regional
Manager Nordic på Doro.

Under MWC i Barcelona, 27 februari-2 mars, finns Doro Cares sortiment i Doros monter (nr.7A81) i
hall 7.

För mer information om Doro Care, se www.dorocare.se