Som ett led i att utöka och expandera sin telecare affär, stärka erbjudandet samt öka serviceintäkterna, förvärvar Doro idag företaget Welbeing med säte i Eastbourne, UK. Doro erlägger en köpeskilling om cirka 130 MSEK.

 

”Att addera Welbeing till Doro är ett logiskt nästa steg för att utöka och stärka vår verksamhet inom telecare. Affären ligger helt i linje med vår långsiktiga ambition att bli en komplett tjänsteleverantör för seniorer, samt att expandera vår serviceaffär. I kombination med Doros starka position på mobiltelefonmarknaden skapar vi en plattform och grogrund för fortsatt tillväxt inom telecare i UK, samt även för våra nya tjänstebaserade erbjudande som Response och SmartCare by Doro”, säger Robert Puskaric VD och koncernchef på Doro.

 

UK är den största telecare marknaden i Europa med uppskattningsvis 1,7 miljoner anslutna trygghetslarm, vilket motsvarar en marknadspenetration på 13% i målgruppen seniorer. Genomsnittlig penetration i Europa är 5%. Marknaden är relativt fragmenterad och fortfarande främst analog, men genomgår en digital transformation till följd av British Telecoms (BT) tillkännagivande av intentionen att stänga ner det analoga telefonnätet senast 2025. Doro adderar ett stort värde, dels genom att vara marknadsledande inom digitala trygghetslarm och dels genom sin gedigna erfarenhet från den digitala omställningen på den svenska marknaden. ”För Doro är det ett naturligt steg att förvärva ett väl-positionerat tjänsteföretag inom telecare på den största marknaden i Europa. Detta är helt i linje med vår strategi att bli ett ledande företag inom telecare produkter och tjänster.” fortsätter Robert Puskaric.

 

Welbeing är ett av de ledande telecare företagen i UK. Företaget har ca 75 000 anslutningar varav 21 000 är privata. Verksamheten har visat en betydande organisk tillväxt som en följd av ett starkt ledarskap kombinerat med en solid historia av att vinna anbud och kommersiella upphandlingar. Antalet anställda är ca 180. Omsättningen för räkenskapsåret 2016/2017, avslutat september 2017, uppgick till 7.6 MGBP (ca 90 MSEK) varav merparten av omsättningen var tjänsterelaterad. Welbeing kommer att vara en del av Doro från och med den 1:a juni 2018. Förvärvet förväntas ha en begränsad påverkan på vinst per aktie under 2018 inklusive transaktionskostnader.

 

"De två företagen är en stark kombination. Doro skapar mervärde genom att erbjuda trygghet i alla delar av seniorers liv och arbetar för att möjliggöra ett fortsatt aktivt, tryggt och självständigt liv. Lägg därtill Welbeings långsiktiga marknadsspecifika erfarenhet av att stödja och skapa trygghet för kunder och deras familjer och ge människor möjligheten till ett tryggt och självständigt eget boende. Doro har även en unik styrka i att utveckla lösningar för att använda i nätverk som digitaliserats. Med tanke på BTs intention att stänga sitt analoga nätverk senast 2025, är denna erfarenhet värdefull, avslutar Steve Smith, VD på Welbeing.

 

Doro erlägger en köpeskilling om cirka 130 MSEK, vilket motsvarar 8 gånger estimerad EBITDA för räkenskapsåret 2017/2018. 85% finansieras av egen kassa och 15% genom ny emitterade aktier i Doro AB. I tillägg har säljarna rätt att erhålla ytterligare ersättning om Welbeings EBITDA för räkenskapsåret 2017/2018, som avslutas den 30 september 2018, överstiger estimerad EBITDA. Den slutliga köpeskillingen kommer att beräknas och publiceras efter Q3 2018.

 

Nyemissionen utfärdas i enlighet med bemyndigande till styrelsen vid årsstämman den 27 april 2018. Totalt kommer 449 313 aktier att emitteras, vilket innebär en utspädning på cirka 1,89 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget före emissionen. Priset per aktie har fastställts till SEK 43,60, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för Doros aktier på Nasdaq Stockholm under perioden 17 april 2018 – 30 maj 2018.

 

I samband med förvärvet har Doro arbetat tillsammans med JZ Capital i Stockholm.