För tredje året i rad rankas Doro som nummer ett bland lättanvända mobiltelefonvarumärken i
Europa*. Doro är mer än dubbelt så stor som sin närmaste konkurrent och har visat en enorm
tillväxt de senaste åren. 40 år som företag firar Doro med en vinnande portfölj av innovativa
produkter och lösningar som alltid sätter kundens användarupplevelse i centrum.

Doro publicerade nyligen sitt bokslut för 2013, vilket visade på en imponerande tillväxt och så många
fem miljoner mobiler sålda under året och en marknadsledande position i Tyskland efter förvärvet av
IVS. Åtta av tio kunder säger sig vara nöjda vilket också det är ett tydligt tecken på att företaget
lyssnar, förstår och bryr sig om de behov användarna har.

– Vi tror starkt på att ålder inte bör begränsa hur länge du kan njuta av livet. Det är vårt uppdrag att
visa seniorer att det finns en tekniktillverkare som bryr sig om dem och deras behov. Internet ger
obegränsade möjligheter med förbättrad social integration och ständigt uppdaterad information. Våra
produkter och tjänster ger den växande äldre befolkningen flera möjligheter att enkelt ta del av nätet,
säger Jérôme Arnaud, koncernchef på Doro.

Doros mål är att bli branschledande inom enkel teknik. Det ska ske genom att förstå kunderna ännu
bättre, fortsätta att lansera nya och innovativa produkter, överbrygga den digitala klyftan samt erbjuda
vårdlösningar för seniorer.

Doro bildades 1974 och har funnits i 40 år. Detta firas på flera sätt under 2014, bland annat genom
lansering av en egen Dorobutik som öppnar i Paris under våren. Doro arbetar också med att erbjuda
en e-handelstjänst och har framgångsrikt lanserat Doro Direct i Storbritannien. Under 2014 kommer
detta arbete successivt tas ut på fler marknader.

– Vi är 40 år unga och har fortfarande mycket att uppnå! Nu får vi det bekräftat återigen att vi är
nummer ett inom enkla mobiltelefoner, vilket är det bästa tänkbara sättet att fira på. I år kommer vi att
lansera vårt nya butikskoncept som ökar tillgängligheten och ger fler möjligheten att uppleva en
Dorotelefon, avslutar Jérôme Arnaud.

* En ny undersökning från GFK visar att Doro bär kronan av enkla mobiler i Tyskland, Storbritannien och Frankrike,