GDPR Begäran om Information

Jag begär att få ut information om – och i så fall vilka – uppgifter ni behandlar om mig.


Fullständigt nam

Adress

Har din adress nyligen ändrats och du befarar att den inte har uppdaterats? Ange även din gamla address

Kontakt information

Personlig databehandling

Relation till Doro (denna information kommer att underlätta vår behandling av din begäran – svara på alla alternativen – Doro kommer att behandla din begäran, oavsett dina svar)

* Obligatoriskt fält