GDPR Begäran om rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning

Använd detta formulär om du vill begära:

  • Rättelse eller radering av personuppgifter som rör dig
  • Överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig
  • Begränsning av eller invändning mot Doros behandling av dina personuppgifter

För att säkerställa din identitet, dvs att personuppgifterna vi behandlar verkligen avser den som begär ut dem, behandlar vi din begäran enligt ovan först efter att du skickat in begäran att få information om dina personuppgifter – använd webbformulär  länka till formulär 1

En sådan begäran kommer att generera ett verifierbart ärendenummer.

Fall identifiera

Fullständigt nam

Adress

Kontakt information

Begäran om rättelse, radering, begränsning, överföring, invändning

Begäran om begränsning av behandling av personuppgifter

Begäran om invändning mot behandling av personuppgifter

* Obligatoriskt fält