Juridiskt information

Webbplatsen www.doro.se drivs av Doro AB, ett bolag som bildats enligt den gällande svenska bolagslagstiftningen. 

Doro AB är ett bolag med ett aktiekapital på 23 238 255 kronor och registrerat hos Bolagsverket i Lund med registreringsnummer 556161-9429.

Doro AB:s säte finns på Magistratsv. 10, 226 43 Lund.

Momsregistreringsnummer: 556161-9429

Telefonnummer: 046-280 50 00


E-postadress: legal@doro.com

Publiceringsdirektör: Robert Puskaric

Webbplatsen sköts av NBS SYSTEM med adress 8, rue Bernard BUFFET - 5 impasse Chalabre, 75017 Paris, France och telefonnummer +331 58 56 60 80.JURIDISKT

Introduktion
Alla är välkomna till denna webbplats. Genom din användning av denna webbplats godkänner du nedanstående användningsvillkoren. OM DU INTE ACCEPTERAR ATT FÖLJA DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR SKA DU LÄMNA DENNA WEBBPLATS.

Genom din användning av internetsidorna (WWW) för Doro AB (omnämns hädanefter som enbart Doro) godkänner du att följa dessa användningsvillkor:

 

INNEHÅLL

Copyright osv.

Upphovsrätten för utseendet på denna webbplats och innehållet i dessa webbsidor (inklusive men inte begränsat till text, bilder och audiovisuella inslag) tillhör Doro (eller dess dotterbolag där så anges och/eller dess licensgivare) och skyddas av upphovsrättslagstiftningen i Sverige och enligt diverse utländska lagar och konventioner. Innehållet skyddas även som ett oregistrerat gemenskapsmönster. Med ensamrätt.

 

Innehållet på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, bilder och ljud, får inte reproduceras, överföras, distribueras eller lagras (utom för strikt privat bruk eller där annat anges) utan föregående skriftligt tillstånd från Doro (upphovsman).

 

Det är uttryckligen förbjudet att göra några ändringar av innehållet på webbplatsen. Du får till exempel inte (i) distribuera eller överföra sådant innehåll vara sig online eller offline, (ii) ändra, återanvända eller återpublicera sådant innehåll, (iii) avlägsna någon anmärkning på nedladdat material som informerar om eller indikerar upphovsrätt, varumärken, trade dress, patent eller andra immateriella rättigheter; (iv) använda sådant innehåll för något offentligt ändamål, även om det är icke-kommersiellt; eller (v) försöka dekompilera, bakåtutveckla eller på annat sätt demontera någon programvara eller annat innehåll på denna webbplats.

 

Användning av pressmeddelanden och andra dokument som klassificerats som offentliga är tillåten i offentlig kommunikation, om korrekta källhänvisningar görs för sådan information. Därutöver är all reproduktion, överföring, distribution eller lagring av innehållet i sin helhet eller delvis förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Doro, förutom i enlighet med följande villkor. Innehållet på Doros webbsidor får användas endast i informationssyfte och på ett sådant sätt som inte skadar Doros anseende. Den information som ges på denna webbplats får inte ändras utan skriftligt tillstånd från Doro. Särskilda ytterligare villkor kan gälla för enskilda dokument på våra webbsidor, vilket i så fall anges i dessa dokument.

 

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder och material som omfattas av upphovsrätten för leverantörer och används av Doro med deras tillstånd. Om du använder sådant material på annat sätt än i enlighet med dessa villkor kan det göra intrång på rättigheterna för dessa tredje parter.

 

Doro ger dig tillstånd att spara på din dator eller skriva ut kopior av utdrag från dessa sidor endast för ditt eget personliga bruk.

 

Varumärkesrättigheter osv.

Namnet Doro Company och koncernens namn och logotyp (och namn och logotyper för Doros dotterbolag och filialer) samt alla varumärken och produktnamn för Doro, dess dotterbolag och filialer tillhör Doro och/eller dess dotterbolag och filialer.

 

Inget ansvar, inga garantier osv.

Innehållet i Doros webbsidor tillhandahålls ”som det är” och ”as available”. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lag ges inga garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång, gällande korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller något annat i innehållet på dessa sidor. Doro garanterar inte att dess sidor eller server som gör sidorna tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter. Dokumentationen från Doro kan innehålla tekniska felaktigheter eller tryckfel. Ändringar och tillägg kan göras av Doro till all information som ges här. Doro förbehåller sig rätten att när som helst revidera sidorna eller blockera tillgången till dem.

 

Doro kommer inte att kunna hållas ansvarig på något sätt för eventuella skador, inklusive, men inte begränsat till, direkta, oförutsedda, indirekta, sekundära eller särskilda skador eller skadestånd i avskräckande syfte, förluster eller kostnader eller uteblivna vinster relaterade till din användning av Doros webbsidor eller någon annan länkad webbplats, eller någon oförmåga att använda innehållet på dessa sidor, eller användning eller försök till användning av informationen på dessa sidor eller i samband med något fel, utelämnande eller avbrott eller någon defekt, fördröjning i användning eller överföring, något datorvirus eller linjebrott eller systemfel, även om Doro eller dess representanter har informerats om förekomsten av sådana skador, förluster eller utgifter. Under inga omständigheter kommer Doros skadestånd att överstiga kostnaden, om någon, som du betalat för att få tillgång till denna webbplats.

 

Doro tar inget ansvar för material som ägs, skapats eller publicerats av någon tredje part som Doros webbsidor länkar till. När du använder länkar som leder till någon tredjepartswebbplats ska du läsa och godkänna den webbplatsens användningsregler innan du använder den webbplatsen. En länk till en webbplats som inte tillhör Doro innebär inte att Doro stödjer den webbplatsen och produkterna eller tjänsterna på en sådan tredjepartswebbplats.

 

Inskickande av material och kommentarer

Doro vill gärna att du skickar alla eventuella icke-konfidentiella kommentarer om Doros produkter till denna webbplats. Om du har någon idé som du vill att Doro ska överväga att använda i utbyte mot någon ersättning till dig ska du inte dela med dig av den till denna webbplats eller på annat sätt via internet. När du skickar material eller kommentarer till oss, till exempel per e-post eller via någon av våra webbsidor, accepterar du följande villkor: (1) Du gör materialet tillgängligt väl medveten om att vi kan publicera det, (2) Du garanterar att materialet inte kommer att innehålla något som är olagligt eller på annat sätt olämpligt för publicering, (3) Du kommer inom rimliga gränser se till att upptäcka och avlägsna eventuella virus eller andra smittsamma eller destruktiva spår innan du skickar något material, (4) Du samtycker till att befria oss från ansvar om någon tredje part vidtar rättsliga åtgärder mot oss avseende det material som du skickar, (5) Du accepterar att du inte kommer att vidta rättsliga åtgärder mot oss i fråga om materialet och (6) Du äger materialet eller har fulla rättigheter att skicka det till oss och Doro kan publicera materialet och/eller införliva det, eller koncept som beskrivs i det, i våra produkter utan någon ansvarsskyldighet eller skadeståndsskyldighet.
Doro förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att de gällande användningsvillkoren överträds eller i händelse av att du begår olagliga handlingar. Doro förbehåller sig rätten att, utan förvarning, vidta tillrättavisande åtgärder, bland annat nekad åtkomst till webbplatsen och dess tjänster samt borttagning av inskickade material eller kommentarer.

 

Med ensamrätt

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är härmed reserverade. Doro förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst genom att uppdatera denna text. Du är genom din användning bunden av sådana ändringar och bör därför läsa igenom dessa Villkor med jämna mellanrum.