Affärsidé och vision

AFFÄRSIDÉ OCH VISION

Affärsidé

Vi utvecklar telekomprodukter och tjänster som hjälper seniorer att leva ett aktivt och innehållsrikt liv, att lättare göra det de vill göra likaväl som sådant de trott att de aldrig skulle göra.

Vision

Vi vill göra åldrandet till ett självständigt, stärkande och innehållsrikt livsskede. Seniorer ska kunna ta för sig av livet och göra det de vill.