Marknad

MARKNADEN

Doro är marknadsledande inom mobiltelefoni för seniorer. Såväl produktutveckling som marknadsföring är baserat på en djup insikt och förståelse för seniorens kommunikationsbehov.


Demografi i EU

Demografisk utveckling driver behov

Seniorer utgör idag den snabbast växande åldersgruppen i OECD-länderna och kommer även fortsättningsvis att växa betydligt. Enligt Europeiska kommissionens prognos förväntas den äldre befolkningen i EU öka med 58 miljoner eller 77% mellan 2010 och 2050. Dessa trender visar på ett viktigt och långsiktigt behov för våra produkter och tjänster.

Marknaden för seniortelefoner

Seniorer är inte en homogen grupp. Vi gör kontinuerliga marknadsundersökningar som ger djupa insikter om målgruppen 65 år och äldre, så att vi kan erbjuda ett sortiment som möter deras behov oavsett var i livet de befinner sig:

Aktiva

Våra enklaste mobiler och produkter för hemmet, appar och tjänster är anpassade efter seniorer som är aktiva men ändå behöver lite vägledning vid användning av mobiltelefoner.

Sköra

Våra produkter och appar är utvecklade för att stödja seniorer med nedsatt syn eller hörsel, ökad risk för att falla, etc.

Beroende

Våra Care-lösningar är för seniorer som lider av långsiktiga funktionshinder och ensamhet och som behöver anpassade enheter för att kunna bo kvar i sitt eget hem.

Omfattande marknadsundersökningar

I takt med att antalet seniorer växer, så ökar även behovet av produkter och lösningar som tillgodoser deras specifika behov. Det är denna målgrupp som vi fokuserar helhjärtat på när vi utvecklar användarvänliga, tillförlitliga telekomprodukter och tjänster som saknas på marknaden. Vårt erbjudande är fokuserat på mobiltelefoner som kombinerar stora knappar, tydligt ljud och skärmar som är lättare att läsa på. Utmärkta funktioner som förenklar användarens vardag och ökar tryggheten.

Smartphones ökar

Under 2016 lanserade vi vår första 4G-smarttelefon. Samma år ökade försäljningen av smartphones från 14,2% 2015 till 19,5% av Doros totala mobiltelefonförsäljning. Sedan dess har vi fortsatt att bygga vidare på denna utveckling genom att investera i olika marknadsaktiviteter, inklusive utbildning av återförsäljare.

Featurephones fortsatt viktiga

Trots att allt fler seniorer växlar över till smartphones, är fortfarande enkla mobiltelefoner, sk. feature phones, mycket viktiga eftersom många i vår målgrupp tycker att dessa är enklare. Vi förväntar oss en fortsatt stabil försäljning inom featurephonesegmentet under de kommande åren och kommer att fortsätta att utveckla vårt produktutbud även inom detta område.

För dem med större behov

Genom Doro Care erbjuder vi ett brett urval av produkter och tjänster som är inriktade på trygghet och välbefinnande för seniorer med större åldersrelaterade behov. Vi har utvecklat digitala trygghetslösningar i över tio år och är för närvarande marknadsledaren inom digitala trygghetslösningar i både Sverige och Norge.