Tillämplig för alla Doro mobiltelefoner


Garantiperiod och gränser

Garantin gäller från dagen då inköpet av en produkt görs av användaren.
De separata delarna inuti produkten kan ha olika bestämmelser vad som avser garantilängd och vad som täcks av garantin.


Ursprunglig Garanti

A) 24 månader på mobiltelefoner eller fasta telefoner.
B) 12 månader på medföljande tillbehör så som: batterier, laddare, hörlurar, kablar, fodral och skal


Garanti för Serviceärenden/reperationer

Garantin gäller från inköpsdatum och kommer inte ändras vid vidareförsäljning, utbyte eller reparation när den skickas till auktoriserad Doro verkstad.
De reparerade delarna eller utbytesenheten omfattas av garantin under hela den återstående ursprungliga garantiperioden eller under 60 dagar från reparations- eller utbytesdatumet.
Den längre tidsperioden är alltid den som beaktas.


Fel som inte täcks av garantin

A) Normalt slitage (batterier och skärmar)
B) Tappskador och/eller om telefonen använts på ett olämpligt sätt.


Den ursprungliga garantin gäller inte för fel som orsakats av kortslutning i batteriet eller användning av tillbehör som inte är Doro original.
Den ursprungliga garantin gäller inte om enheten har:
- Öppnats, ändrats eller reparerats av en icke auktoriserad verkstad.
- Reparerad med delar som inte är Doro original.
- Utsatts för fuktighet, extrema miljö- och termiska förhållanden, erosion, oxidation eller kemikalier.
- Serienumret är borttaget eller att den inte är läsbar.
- Laddad, skadad eller manipulerad med annan än Doro-godkänd DORO-programvara


Garantibevis

För att vara berättigad till garantitjänster ska produkten skickas till en auktoriserad DORO servicecenter med ett giltigt inköpsbevis