Köpvillkor

 

Daterade den 22 maj 2018

 

 

1)  Inledning

 

Dessa köpvillkor (nedan kallade ”villkor”) utgör de villkor som är tillämpliga för alla köp av produkter eller tjänster (här nedan kallas de för ”produkt(er)” eller ”tjänster”) på webbplatsen www.doro.se (här nedan ”webbplatsen”). Alla kunder som gör ett inköp på webbplatsen hänvisas till som ”kund”, ”du” eller ”dig”.

 

Webbplatsen drivs av Doro AB, registreringsnummer 556161-9429, Adress Magistratsv. 10 226 43 Lund (”Doro”).

 

Dessa villkor och andra tillämpliga dokument som hänvisas till här nedan bildar ett avtal mellan dig och Doro AB.

 

Doro kan nås i Sverige med kontaktinformationen i artikel 17 (”kundtjänst”).

 

Kunden och Doro hänvisas individuellt till som en ”part” och tillsammans som ”parterna”.

 

2)  Villkor relaterade till kund

 

För alla köp gjorda på webbplatsen bekräftar du uttryckligen att:

  1. Du är minst 18 år när du gör din beställning.
  2. Du vill göra ett köp som kommer att levereras i Sverige.
  3. Du har noggrant läst dessa villkor och godkänner dem fullt ut.

 

3)   Beskrivning av produkter och tjänster

 

Produkterna och tjänsterna är de som visas på webbplatsen och gäller i mån av tillgång. Doro förbehåller sig rätten att när som helst ta bort eller lägga till produkter eller tjänster. Doro strävar efter att tillhandahålla så korrekta beskrivningar av varje produkt eller tjänst som möjligt. För frågor eller ytterligare information kontaktar du vår kundtjänst med kontaktinformationen i artikel 17.

 

 

4)  Priser

Priserna som visas för produkterna eller tjänsterna på webbplatsen är slutliga och i svenska kronor (SEK), (inklusive alla skatter).

 

Priserna som visas på webbplatsen är exklusive leveransavgift, vilken kommer att anges under orderprocessen och före orderbekräftelsen.

 

Priserna som visas på webbplatsen kan ändras när som helst och utan meddelande. Dock kommer sådana ändringar inte att påverka de order som redan har bekräftats av Doro.

 

 

5)  Orderprocess

Kunden kan besöka webbplatsen utan att skapa en order.

 

Om kunden vill köpa en produkt måste han/hon välja produkterna eller tjänsterna för att lägga till sin varukorg och måste välja antal för varje produkt eller tjänst.

 

Sedan kommer kunden att ha två alternativ:

-       Om kunden har ett Doro-konto kan han/hon logga in för att placera en order snabbare och för att dra förmån av de erbjudanden som reserveras för medlemmar.

-       Om kunden inte har ett Doro-konto kan han/hon placera en order genom att klicka på fliken ”JAG HAR INTE BESTÄLLT NÅGOT TIDIGARE” och följa stegen som visas.

Kunden kommer sedan ha möjlighet att kontrollera sin varukorg, order och totalpris som ska betalas. För att slutföra beställningen måste kunden klicka på ”Genom att placera min order bekräftar jag att jag har läst och godkänt villkoren”.

För att bekräfta sin order måste kunden sedan klicka på knappen ”Bekräfta och betala min order”.

 

Kunden kommer att, beroende på om han/hon har ett Doro-konto, kontrollera eller fylla i den obligatoriska informationen och följa de olika stegen för att slutföra sin order.

 

Ordern bekräftas helt när kunden betalar, vilket är det sista steget i ordern.

 

När ordern har placerats kommer kunden att få ett e-postmeddelande som bekräftar ordern och betalningen.

 

 

6)  Betalning

Doro använder den säkra programvarulösningen B2Bill (framställd av företaget Rentabiliweb) och Paypal, som gör att kunden kan betala ordern med kreditkort. Betalning med check eller via elektronisk överföring är inte godkänd.

 

För att genomföra betalning måste kunden antingen:

-    Betala via B2Bill-betalningsgränssnitt genom att använda kreditkort. I detta fall måste kunden ange sitt kreditkortsnummer, datum för utlöpande, ägarens namn och säkerhetskod (de tre eller fyra sista siffrorna på kreditkortets bak- eller framsida, beroende på typ av kreditkort). Betalningsinformationen kommuniceras endast till B2Bill-webbplatsen och webbplatsen eller Doro mottar eller samlar inte in någon bankinformation. Processen för att betala med kreditkort är helt säkrad av B2Bill,

eller

-    Betala med ett Paypal-konto.

Vänligen se säkerhetsbestämmelserna som gäller för B2Bill- eller Paypal-webbplatsen, såsom tillämpligt, och avslöja aldrig någon bankinformation till en tredje part.

 

Informationen som relaterar till betalningen visas på webbplatsen, men om kunden önskar att få ytterligare information eller hjälp kan han/hon kontakta kundtjänst med kontaktinformationen i artikel 17. Om banken nekar betalningen kommer inte ordern att bekräftas och kunden kommer att informeras via sitt Doro-konto, via e-post eller via kundtjänst.

 

 

7)  Leveranser

Order som beställs via webbplatsen levereras endast i Sverige.

 

När en order läggs måste kunden ange en fakturaadress. Produkterna kommer att levereras till denna adress när ordern har bekräftats, om du inte angivit en annan leveransadress.

 

Leveranskostnader kommer automatiskt att räknas ut när ordern slutförs och kommer att anges innan orderbekräftelse sker. Doro använder tjänster från vanliga transportörer för alla leveranser och namnet på transportören anges under orderprocessen. Kunden kommer att få ett spårningsnummer för ordern.

 

Det uppskattade leveransdatumet anges på webbplatsen under orderprocessen.

 

Kunden måste kontrollera levererade produkter vid mottagandet. Om en produkt är skadad eller felaktig vid leveransen ska kunden omedelbart reklamera detta till transportören, genom att påvisa felaktigheten. Beroende på det rapporterade felet kan en av de lösningar som omnämns i artikel 10 här nedan föreslås för kunden.

 

Kunden kan också kontakta Doros kundtjänst med kontaktinformationen i artikel 17.

 

8)  Äganderätt

Äganderätten till beställd produkt övergår från Doro till kunden när betalning för de beställda produkterna har mottagits i sin helhet av Doro. Risken för produkterna övergår dock när kunden eller någon annan person utsedd av kunden tar emot produkten/produkterna.

 

 

9)  Ångerrätt

a) Ångerfrist och särskilda villkor

 

Du har rätt att ångra ett köp utan att uppge någon orsak under 14 dagar från mottagandet av produkt som beställts från webbplatsen eller under 14 dagar från det att avtal om tillhandahållande av tjänster ingåtts. Om du väljer att utöva din ångerrätt måste du informera Doro om detta inom nämnda tid. Du kan bland annat informera oss om ditt beslut att ångra ditt köp via meddelandetjänsten som är tillgänglig på ditt konto.

 

Doro kommer att återbetala hela den betalda summan, inklusive erlagd leveransavgift, inom 14 dagar från den dag då Doro informeras om ditt beslut att utöva din ångerrätt. Doro kan dock, när det gäller produkter, kvarhålla återbetalningen tills produkten har mottagits, eller tills du visat att produkten har skickats tillbaka.

 

Om du utnyttjar din ångerrätt, skall du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då du meddelade Doro om ditt beslut att utnyttja ångerrätten lämna eller sända tillbaka produkten till Doro.

 

Tillsammans med beställd produkt skickar Doro en förbetald returfraktsedel som kan användas för att återsända produkten. Du kan också få samma returfraktsedel skickad till dig genom att kontakta oss. Om du inte använder denna, ska du själv stå för eventuella kostnader för att skicka tillbaka produkten när ångerrätten utövas.

 

Produkter som returneras måste vara i oförändrat skick och i sin originalförpackning. Vid retur ber vi dig även att bifoga en kopia av fakturan

 

Du har rätt att undersöka produkten, men inte använda eller hantera den på ett sätt som skadar eller förändrar dess skick. Skulle produkten vara skadad eller dess skick ha försämrats kan avdrag på ersättningen komma att ske.

 

 

b) Undantag från ångerrätten:

Vissa tjänster som Doro erbjuder på webbplatsen kan utföras under ångerfristen om du så begär. Om du begär att Doro skall utföra tjänsten under ångerfristen, avsäger du dig din ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

 

10) Garantier

Utöver lagstadgad reklamationsrätt lämnar Doro en 24 månader lång garanti för köpta produkter. Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador, fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer.

 

Om Doro inte levererar en order eller om den levererade produkten inte är den du har beställt, eller om den är felaktig eller skadad, eller i händelse av inkorrekt antal, kan Doro:

 

-    reparera felaktig produkt eller företa omleverans av ej levererad produkt; eller

-    ersätta alla felaktiga eller skadade produkter med nya; eller

-    återbetala summan du betalade för produkten.

 

Ovan angivna garanti medför inte att du avsäger dig din ångerrätt enligt i artikel 9 ovan.

 

Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar de rättigheter du har enligt lag.

 

 

11) Ansvar – Force Majeure

Doro kan inte hållas ansvarigt för något brott i eller försening i att utföra någon av skyldigheterna i villkoren som orsakas av händelser bortom dess kontroll (”Force Majeure-händelser”).

 

En Force Majeure-händelse innefattar alla handlingar, händelser, försummelse eller annan olycka bortom Doros kontroll. Force Majeure-händelserna innefattar, men är inte begränsade till, följande situationer:

 

-          Strejker och andra arbetskonflikter.

-          Civila oroligheter, upplopp, terroristattacker eller hot om terroristattacker, krig.

-          Omöjlighet att använda något transportsätt (via väg, tåg, båt, flyg o.s.v.) eller något annat transportsätt, offentligt eller privat.

-          Omöjlighet att använda privata eller offentliga nätverk för telekommunikation.

-          Bränder, explosioner, stormar, översvämningar, jordbävningar, epidemier eller andra naturkatastrofer.

Doros förpliktelser under villkoren anses upphävda under den tidsperiod då Force Majeure-händelsen inträffar.

 

Doro kommer att göra sitt yttersta för att lösa problem som orsakas av Force Majeure-händelsen och för att hitta en lösning så att de kan utföra sina kontraktförpliktelser så snart som möjligt.

 

 

12) Immateriella rättigheter

Alla föremål (texter, bilder, logotyper, varumärken, patent, databaser ) på webbplatsen eller på annan relaterad webbplats som ägs av Doro utgör Doros eller dess licensgivares immateriella rättigheter och får inte återges eller användas utan Doros föregående samtycke.

 

Du erhåller inte någon rätt till Doros immateriella rättigheter och får inte använda dem för något syfte utan Doros föregående skriftliga samtycke. Varumärkena och logotyperna som ägs av Doro är registrerade varumärken. All reproduktion utan Doros föregående samtycke utgör ett intrång i Doros rätt.

 

 

13) Tillämplig lag och tvister

Villkoren och alla order som placeras på webbplatsen styrs av svensk lag.

 

Krav skall skickas via brev eller e-post till kundtjänsten, med användande av kontaktinformationen i artikel 17 för att hitta en lösning i godo. Doro åtar sig att behandla sådana krav så snart som möjligt.

 

Om parterna inte kan göra upp i godo, ska svensk domstol vara forum för tvisten.

 

 

14) Personuppgifter

De personuppgifter som kommuniceras av kunden behandlas av Doro för att förbereda och hantera order och utföra de avtal som ingås med kunderna.

 

Dessutom kan kunden prenumerera på Doros nyhetsbrev och motta reklamerbjudanden om Doros produkter, förutsatt att kunden tidigare uttryckligen har samtyckt härtill.

 

Kunden har rätt att komma åt, korrigera och radera personuppgifter eller invända mot behandlingen, genom att skriva till kundtjänst med kontaktinformationen i artikel 17.

 

För att få mer information om reglerna som Doro har fastställt för att säkerställa skydd av dina personuppgifter kan du läsa Doros sekretesspolicy på http://www.doro.se/privacy

 

 

15) Cookies

En cookie kan lagras på kundens dator för att registrera information om webbsökning. Kunden kan invända mot sådan cookie genom att konfigurera sin webbläsare i detta hänseende.

 

För mer information om gällande regler i relation till cookies kan du läsa Doros sekretesspolicy på http://www.doro.se/privacy

 

16) Ändringar i villkoren

Doro kan från tid till annan ändra villkoren, i synnerhet för att genomföra utvecklingar i lagar eller regleringar, ändringar på marknaden, ändringar i betalningsmetoder, liksom alla andra orsaker som Doro, efter eget godtycke, skulle anse användbara.

 

Kunden är bunden av de villkor som är ikraft den dag ordern placeras.

 

 

17) Kundtjänst

 

Du kan kontakta kundtjänst via ditt Doro-konto om du har ett sådant, genom att skicka ett meddelande till support.se@doro.com

Om du vill få information om webbplatsen eller om produkter och tjänster kan du kontakta Doros informationslinje på 0771 86 11 00.