SmartCare by Doro

SmartCare by Doro är en tjänst från Doro som erbjuder extra trygghet, både för anhöriga och seniorer. Genom ett avancerat sammankopplat system med både hårdvara och mjukvara så anpassas systemet till den enskilde senioren och lär sig beteendemönster. Om/ när senioren går utanför sitt vanliga mönster så skickas en notifiering till de anhöriga så att de informeras och kan agera.

Förändrad demografi medför samhällsutmaningar
Allt fler lever längre och befolkningen i arbetsför ålder minskar i förhållande till andelen pensionärer globalt. Ur ett socialvårdsperspektiv skapar detta betydande utmaningar för samhället eftersom seniorer som bor hemma ofta behöver stöd från antingen anhöriga eller vårdgivare.

 

SmartCare by Doro levereras med en trådlös gateway för hemmet och smarta sensorer som är sammankopplade med en molntjänst - My Doro. På så sätt kan sensorer, smartphones och teknikenheter, som tillhör vårdgivare, släktingar och seniorer, kopplas ihop. Systemet är självkalibrerande och individanpassat för att upptäcka och automatiskt larma olyckor till anhöriga och vårdgivare. SmartCare by Doro är baserat på en öppen systemarkitektur för att möjliggöra uppkoppling gentemot tredjeparts sensorer och enheter.

SmartCare by Doro kommer finnas tillgänglig på utvalda marknader i slutet av 2018.

Det finns inga produkter som matchar urvalet